آغاز عملیات اجرایی آخرین بخش از پروژه صدف

همزمان با میلاد مسعود منجی عالم بشریت، حضرت اباصالح المهدی (عج)، حفاری فونداسیون بخش finishing area یونیت ۱۶۰۰ آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، حفاری فونداسیون بخش finishing area یونیت ۱۶۰۰ آغاز فعالیت اجرایی در آخرین بخش پروژه پتروشیمی صدف خلیج فارس است که با همت و تلاش مدیران، مهندسان و سایر نیروی انسانی پتروشیمی صدف خلیج فارس و استقرار و نظارت میدانی مدیریت طرح (mc) کلید خورده است.

اجرای عملیات این بخش، فصل جدیدی از فعالیت هاست که پروژه پتروشیمی صدف خلیج فارس را برای بهره برداری آماده می کند.

با توجه به اهمیت رفع موانع و آغاز عملیات اجرایی این بخش مهم از پروژه پتروشیمی صدف خلیج فارس، موفقیت حاصله را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفته و آغاز این جبهه جدید کاری در تقارن با میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) را به فال نیک می گیریم.