اطلاعات فنی مناقصه شماره Sad0201212

پیرو جلسه توجیهی برگزار شده مورخ 26 فروردین ماه 1403 در خصوص مناقصه شماره Sad0201212 اطلاعات فنی درخواستی طی جدول ذیل و فایل پیوست به اطلاع تمامی شرکت کنندگان می‌رسد.

ROW ITEM CODE DESCRIPTION UNIT QTY Remark
217 8327 Flange Socketweld ASME B16.5 600 LB RF (125-250 AARH) FRGD. ASTM A 182
GR. F11/ CL.2 ,Size: 1.5 x 0
تعداد 2 Sch 80
231 11212 Flange Weldneck  w/jackscrew  ASME B16.47 SERIES B 150 LB RF (125-500 AARH) FRGD. ASTM A 105 Bolt Material:ASTM A193 B7(Electrodep. Zn coated(min25 ,Size: 30 x 0 تعداد 1 Sch STD
341 INJECTION NOZZLE INJECTION NOZZLE , Size: 1 x 0
DMW Injection in to SLP by Sprinkler
Sprinkler type =Full Cone 90°
Allowable DP=3 bar
Max DMW Flow rate = 550kg/h
تعداد 4 DMW Injection in to SLP by Sprinkler
Sprinkler type =Full Cone 90°
Allowable DP=3 bar
Max DMW Flow rate = 550kg/h
Refer to attachment 1
989 Tie in GASKET – FLAT GASKET THK = 2mm ASME B16.21/ASME B16.5 SILICATE ARAMIDE , size : 4″ تعداد 5 Class Gasket #150
991 Tie in GASKET – FLAT GASKET, TANGED GRAPHITE,THK=2mm/ASME B16.21/ASME B16.5/INSERT SS 316 , size 6″ تعداد 10 Class Gasket #150

اسناد