در نمایشگاه چهارم «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی»؛

پتروشیمی صدف 2 قرارداد «ساخت داخل» امضا کرد

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس 2 قرارداد با شرکت های ایرانی در زمینه «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، نمایشگاه «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی»در تاریخ 24 تا 26 اسفندماه 1401 برگزار شد. در روز سوم این نمایشگاه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس دو قرارداد با شرکت های «ایران تابلو» و «کابل سینا» امضا کرد.

مجموع ارزش دو این قرارداد، 840 میلیارد ریال است.

مراسم امضای قرارداد شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس با شرکت ایران تابلو

مراسم امضای قرارداد شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس با شرکت کابل سینا