انتصاب رئیس سیستم های شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «علی محمد مهاجری» را به‌عنوان رئیس سیستم های شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «نادر جداری» خطاب به «علی محمد مهاجری» آمده است:

«نظر به سوابق و تجارب ارزنده حضرتعالی در حوزه سیستم ها و روش ها و اهمیت نقش این حوزه در استانداردسازی روش ها و فرایندهای سازمانی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان رئیس سیستم های شرکت منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و با بهره گیری از دانش و تخصص شغلی ، مشارکت جمعی همکاران و استفاده از کلیه ظرفیت های موجود، زمینه تحقق ودستیابی به اهداف شرکت را میسر ساخته و همواره در این راه موفق و موید باشید.»