انتصاب سرپرست مهندسی و خدمات فنی صدف خلیج فارس

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «حمیدرضا اسکندری» را به عنوان سرپرست مهندسی و خدمات فنی شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم علی صفوی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس خطاب به حمیدرضا اسکندری آمده است: «بدینوسیله نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند حضرتعالی و به موجب این حکم، جنابعالی به سمت سرپرست مهندسی و خدمات فنی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، منصوب می شوید. امید است با بهره گیری از توانایی، مهارت، دانش شغلی و تخصصی ارزشمند خود و استفاده از ظرفیت­ های موجود، شرکت را در رسیدن به اهداف تعیین شده و تسریع در روند اجرایی عملیات راه اندازی یاری نمایید.»