بازدید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی از شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف، روز سه شنبه یکم شهریور ماه، دکتر نجار زاده قائم مقام مدیر عامل بانک ملی به همراه هیأتی از مدیران ارشد بانک ملی از طرح ESBR  شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس بازدید نمودند.