به گزارش روابط عمومی شرکت  صدف، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع و نیزمدیران ارشد صنعت پتروشیمی امروز سه شنبه (27 آذر ماه) ازطرح  صدف بازدید کردند.

برپایه این گزارش، در جریان این بازدید،  مجتبی فلاح خورسند مدیرعامل شرکت صدف  گزارشی ازروند پیشرفت این طرح را ارائه کرد و برنامه های آتی در مسیرساخت را توضیح داد.

بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز د رجریان بازدید از طرح  صدف  در جریان نحوه ساخت، و نیز برخی چالش های در مسیر ساخت این طرح قرارگرفت.

براساس این گزارش، این طرح با استفاده ازجدیدترین دانش فنی و فرآیندی شرکت ورسالیس ایتالیا ( Versalis ) ومهندسی پایه شرکت تکنیمونت ایتالیا ( Tecnimont ) در فاز دوم طرح های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در حال اجرا است. هم اکنون فعالیت های مهندسی تفصیلی و تامین و تدارکات کالا و کارهای ساختمان و نصب مجتمع در دست اقدام است.