به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه مهندس نشان زاده معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار، مهندس فدایی مدیریت طرح ها و مهندس سلیمان زاده مدیریت زنجبر تأمین و سرآمدی عملیاتی به همراه برخی از مدیران هلدینگ خلیج فارس از پروژه صدف بازدید نمودند.

در این بازدید مدیرعامل پتروشیمی صدف ضمن تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، نقطه نظرات و درخواست هایی در خصوص تسهیل مسیر بهره برداری شرکت مطرح نمودند.

در پایان معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار هلدینگ خلیج فارس بر تسریع پیشرفت پروژه در رسیدن به تولید پایدار تاکید نمودند.