برگزاری جلسه ادواری روابط عمومی های تابعه پترول در سایت صدف

جلسه ادواری روابط عمومی شرکت های تابعه پترول در سایت پتروشیمی صدف خلیج فارس برگزار و هم‌اندیشی در جهت پیشبرد اهداف مجموعه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در بیست و سومین جلسه ماهانه روابط عمومی های گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) ارزیابی عملکرد یک ماهه رؤسا رقم خورد و با تکیه بر اهداف ، نقشه راه یک ساله در عرصه روابط عمومی مجموعه ترسیم شد.

در این نشست، سلمان امیری، مدیر روابط عمومی پترول با تاکید بر وجه تمایز روابط عمومی و تبلیغات گفت: وظیفه ما در عصر ارتباطات این است که نگاه بلندمدت و سیاستگذاری را جایگزین نگاه کوتاه مدت و پاسخ های انفعالی کنیم.

وی با اشاره به افتتاح 3 طرح مجموعه پترول در سال جاری اظهار کرد: مستندسازی روند توسعه طرح ها و ارائه آن به ذی نفعان مطابق با ضرورت از اقدامات مهمی است که در مجموعه صورت گرفته و امیدواریم که به زودی شاهد افتتاح این پروژه های ملی باشیم.

محمد شکیبانیا، مستندساز و تهیه کننده تلویزیون نیز که در این نشست حضور داشت، با تاکید بر این نکته که مخاطب شناسی در مستندسازی از الزامات است، بیان کرد: یک روابط عمومی در شرایطی موفق و اثرگذار خواهد بود که شناسایی مخاطب و تولید محتوا بر اساس آن را مبنای کار خود قرار دهد.