برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت  پتروشیمی صدف خلیج فارس

 

در این مراسم از زحمات هیأت مدیره  قبلی تقدیر و تشکر بعمل آمد و  اعضای هیأت مدیره جدید پتروشیمی صدف معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف  در روز بیست و یکم آبانماه 1401 مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل و هیأت مدیره این شرکت در محل دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی صدف برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برگزار گردید؛ از زحمات آقایان کیانوش شمس امیری، مجتبی فلاح خورسند، حسین بارگاهی ، رضا رامک ، سلام امینی تقدیر و تشکر بعمل آمد .

و  در ادامه طی احکامی از سوی دکتر قانعی  مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، نادر جداری بعنوان مدیر عامل، سید اسماعیل موسوی ترشیزی بعنوان رئیس هیأت مدیره ، محمدرضا اکبری، علی صفوی، محمد حسن تراب زاده جهرمی  نیز به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس  معارفه شدند.