رئیس حقوقی، بازرسی، قراردادها و داوری صدف خلیج فارس منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «حجت الله منصوری» را به عنوان رئیس حقوقی ، بازرسی ، قراردادها و داوری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم نادر جداری خطاب به رئیس حقوقی ، بازرسی ، قراردادها و داوری آمده است: «نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس حقوقی ، بازرسی ، قراردادها و داوری شرکت منصوب می نمایم. امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره گیری از دانش و توانمندی شغلی، در انجام وظایف محوله موفق و موید بوده و در پیشبرد اهداف شرکت گام های موثر و سازنده بردارید. پیگیری و تسریع در امور حقوقی، بازرسی، قراردادها و داوری شرکت بالاخص در موارد ذیل از انتظارات این مدیریت می باشد، که امید است با درایت و توانمندی حضرتعالی در اسرع وقت صورت پذیرد.

 • پیگیری امور حقوقی ، بازرسی ، قراردادها و داوری شرکت در حداقل زمان ممکن.
 • تعامل ، هماهنگی و تسریع در پاسخگویی به درخواست های ارجاعی از طرف این مدیریت و واحدهای سازمانی.
 • بررسی پیش نویس قراردادهای شرکت در حداقل زمان ممکن و پاسخگویی کتبی به واحد متقاضی و پاراف نهایی پیش نویس قراردادها
 • بررسی و بازبینی قراردادهای جاری با مشاوران و پیمانکاران و اقدام به موقع  برای اصلاح/اخطار قرارداد های موجود
 • بررسی و بازبینی قراردادهای جاری با تامین کنندگان کالا و اظهلر نظر در خصوص نحوه ادامه/اصلاح و یا فسخ/خاتمه قرارداد ها
 • ارائه گزارشات پیگیریها و فعالیتهای ارجاعی به مدیریت.
 • ایجاد بایگانی مدون مرتبط با واحد و سهولت در دسترسی مدیریت شرکت به آنها
 • تسریع در ابلاغ قراردادهای شرکت به پیمانکاران و …
 • کنترل اسناد و مدارک تعهدآور دارای بار حقوقی و ارائه گزارش آن به مدیریت شرکت.
 • در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت در تنظیم قراردادهای منعقده با قابلیت قدرت چانه زنی و پیش بینی حداکثری منافع و امتیازات شرکت در آنها.
 • مشارکت در جلسات هماهنگی مدیران شرکت و سایر فعالیتهای ارجاعی این مدیریت در چارچوب وظایف محوله
 • حضور فعال در حلسات کمیسیون معاملات شرکت»
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس می باشد.