رئیس «ایمنی، بهداشت و محیط زیست» پتروشیمی صدف منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «علی محمد مهاجری» را به‌عنوان رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «علی محمد مهاجری» آمده است:

«نظر به تخصص، تعهد، تجارب و عملکرد مثبت و ارزشمند جنابعالی و با عنایت به فعالیت قبلی شما در حوزه پایش و مدیریت فرآیندهای کاری، به موجب این حکم به عنوان رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE شرکت منصوب می شوید. انتظار است با استعانت از خداوند متعال، بهره گیری از توان فکری و تخصصی همکاران و استفاده از کلیه ظرفیت های موجود و با تعاملی سازنده با سایر ادارات، زمینه تحقق و دست یابی اهداف مشخص شده را فراهم نمایید.»