«صدف خلیج‌فارس» پرچم‌دار پیشرفت در پتروفن ۱۴۰۲

پتروشیمی صدف خلیج‌فارس شرکت برگزیده «دانش‌بنیان ها در پروژه‌های پرچم‌دار پیشرفت» شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج‌فارس، در اختتامیه رویداد پتروفن ۱۴۰۲، پتروشیمی صدف خلیج‌فارس به عنوان پروژه پرچم‌دار پیشرفت [به واسطه استفاده از توان داخل و ظرفیت شرکت های دانش بنیان] انتخاب و به علی صفوی، مدیرعامل این شرکت لوح تقدیر اهدا شد.

گفتنی است، رویداد «پتروفن» ۱۴۰۲ با شعار «مسیر نوآوری پتروشیمی» و تأکید بر رفع نیازهای فناورانه با توانمندسازی بازیگران زیست‌بوم صنعت پتروشیمی در هفت حوزه تخصصی از ۱۲ تا ۱۴ آذرماه به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این رویداد، جایزه نوآوری در صنعت به برگزیدگان از مجموعه شرکت های دانش‌بنیان و مجتمع های پتروشیمی پیشرو اهدا شد؛ که شامل ۳۴ لوح و تندیس بود.

پتروشیمی صدف خلیج‌فارس با کسب امتیاز نخست در میان پروژه های هلدینگ خلیج‌فارس برگزیده در بخش «دانش بنیان‌ها در پروژه‌های پرچم‌دار پیشرفت» شد.