بازدید معاون هلدینگ خلیج فارس از سایت پتروشیمی صدف خلیج فارس

گروه عکس: معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار هلدینگ خلیج فارس در 23 مردادماه 1402 از روند توسعه پتروشیمی صدف خلیج فارس بازدید و از عملکرد مدیرعامل جدید این پتروشیمی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، حسن نشان زاده با اشاره به اینکه زمان و منابع مالی دو مولفه مهم برای ماست، گفت: با تحویل این پروژه به مدیرعامل جدید در یک ماه اخیر، شاهد تغییرات در روند اجرای آن بودیم. تغییرات ملموس و مشهود است و این نه به اذعان ما، بلکه نظر تمامی مدیران بالادستی است.