مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس(سهامی خاص) برای سال منتهی به 30/12/1399برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس پس از ارائه گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت، اعلام نمودند که انشالله با ادامه روند فعلی فعالیت های پروژه و حمایت های شرکت پترول و هلدینگ خلیج فارس تکمیل طرح و بهره برداری در نیمه اول سال 1401 خواهد بود.

در پایان جلسه ضمن تشکر سهامداران از عملکرد اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل، گزارش فعالیت ایشان و صورت های مالی منتهی به 30اسفند 99 مورد تصویب سهامدران واقع گردید.