«مدیر پروژه» شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «محمد طیبی» را به‌عنوان «مدیر پروژه» شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «محمد طیبی» آمده است:

«با توجه به دانش فنی، توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی در مدیریت و سازمان دهی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به موجب این حکم به عنوان مدیر پروژه شرکت پتروشیمی صدف منصوب می شوید. انتظار می رود با اتکال به الطاف الهی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص درون و برون سازمان در انجام امور محوله، نهایت اهتمام خود را مبذول دارید.»