هم‌افزایی مجموعه روابط عمومی پترول با چاشنی همگرایی

نخستین جلسه ادواری روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه پترول در سایت پتروشیمی صدف خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، مدیر روابط عمومی پترول در نشست ماهانه روسای روابط عمومی شرکت های زیر مجموعه پترول اظهار کرد: یکی از اهداف حضور روسای روابط عمومی در طرح ها و مجتمع های پترول آشنایی با فعالیت شرکت های تابعه است؛ اما یک هدف مهمتر نیز از این نشست دنبال می شود.

سلمان امیری با بیان اینکه هدف از این گردهمایی افزایش همگرایی میان عملکرد روابط عمومی شرکت های تابعه است، گفت: همگرایی میان اجزای تیم روابط عمومی پترول، موجب هم‌افزایی و ایجاد وحدت رویه در اموری نظیر شفاف سازی و اطلاع‌رسانی می‌شود. این هدفی است که به جد دنبال می کنیم.

رئیس برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس نیز در این جلسه ضمن خوشامدگویی به روسای روابط عمومی مجموعه پترول بیان کرد: با توجه به لزوم بازتعریف و تغییر شیوه‌های ایفای نقش روابط عمومی ها در شرایط حاضر، همفکری مجموعه های همسو می تواند به افزایش کیفیت خدمات درون سازمانی و برون سازمانی کمک کند و از این رو این گردهمایی مجموعه پترول سیاستی قابل تقدیر است.

عطیه لباف با بیان اینکه در دوره روابط عمومی هوشمند به سر می بریم، ادامه داد: روابط عمومی هوشمند رویکردی بسیار هدفمند است و در این زمینه باید با تمرکز بر مخاطب سازمان -که اکنون در عصر ارتباطات و تکنولوژی دیگر یک مخاطب ساده نیست و ارتباطی دوسویه با سازمان دارد- به سمت بهبود ارائه خدمات رفت.

گفتنی است، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) در حال حاضر 3 طرح فعال و 3 مجتمع تولیدی دارد.