رفع ابهامات مناقصه شماره SAD010011

پیرو برگزاری جلسات مناقصه شماره SAD010011 با موضوع ساخت و تامین Fire and Gas System Devices به برخی از پرسش های مطرح و ابهامات پاسخ داده می شود:
ردیف سوال پاسخ
1 مدرک MR به شماره مدرک ESBR-CI-MRQ-0031-02—N-275-000-CI-MR-0000-031 رویژن03 دریافت کردید؛ در حالی که مدرک Data sheet به شماره مدرک ESBR-CI-DAS-0030—N-275-000-CI-DS-0000-030 رویژن 06 آپدیت نشده و این مدرک از لحاظ تعداد، تک نامبر غیره با پیوست شماره ۸ وصفحه ۱۱ پارت ۴ جدول Bill of material مدرکMR همخوانی ندارد .لذا خواهشمند است تایید کنید که مدرکMR به عنوان رفرنس پیشنهاد گیرد قرار گیرد. مطابق پیوست 8
2 فایل pdf , Nativeپیوست های شماره 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 9.1 دریافت نشده و تنها به صورت هارد کپی دریافت شده که امکان پر کردن مدارکی نظیر TBE ,TCL ,… نیست . لذا خواهشمند است بررسی کنید. در سایت بارگذاری شده است.
3 با توجه به ترکیب تجهیرات کانونشنال و ادرس پذیر با درجه حفاظتی SIL2 ,خواهشمند است به علت محدودیت و نبود انتخاب برای تجهیرات آدرس پذیر- SIL، تایید کنیدکلیه تجهیزات به صورت کانونشنال انتخاب شود. غیر قابل تایید . مطابق دیتا شیت عمل شود.
4 با توجه به مدارک مهندسی و درخواست کارفرما مبنی بر ارائه سیستم SIL 2، لازم است یک سیستم PLC ماژولار پیشنهاد شود، لذا خواهشمند است در ادامه مورد فوق تائید کنید، کلیه تجهیزات کانونشنال پیشنهاد شود. غیر قابل تایید . مطابق دیتا شیت عمل شود.
5 با توجه به اینکه ترانسفرماتورها در فضای بیرونی قرار دارند، Heat detector های ضد انفجارقلمی با دمای ثابت پیشنهاد می شود، لذا خواهشمند است بررسی و تائید کنید. قابل بررسی است و در DEVIATION لحاظ شود. قابل بررسی است. در deviation list لحاظ شود.
6 در خصوص آشکارسازهای گازنقطه ای، همانگونه که مستحضرید، این آشکارسازها فق بر روی یک گا ز کالیبره می شوند، این در صورتی است که در ردیتاشیت تجهیزات و در صفحات مربوط به آشکارسازهای گازنقه ای، در ردیف 13 با عنوان Gas to be detected ، گازهای متفاوتی عنوان شده است، لطفا در این خصوص شفاف سازی شود. این موضوع برای آشکارسازهای گاز نقطه ای IR و Toxic یکسان است. گاز استایرن و بر اساس سنجش ppm
7 در خصوص آشکارسازهای گاز Open Path رنج تشخیص (فاصله بین فرستنده و دریافت کننده) مشخص شده است همانگونه که مستحضرید در انتخاب مدل آشکارساز ،Open Path gas detectorsاین موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است مطابق با layout پیوست
8 در تعداد تجهیزات بین MR ، DATA SHEET ، مدرک Annex و لیست قیمت اختلاف وجود دارد معیار و ملاک قیمت دهی کدام مدرک است. لیست قیمت مد نظر قرار گیرد.
9 ر خصوص Manual Call Point های مربوط Non-Process Area تگهای مربوط به MCP-1007و MCP-1003 ئر ANNEX آدرس پذیر است، این در حالی است که در دیتا شیت به صورت Conventional و ضد انفجار است. لطفاً شفاف‌سازی کنید. دیتاشیت ملاک عمل باشد.
10 درخصوصManual Call Point های مربوط به Non-Process Area با تگ های MCP-3003 ، MCP-6001،MCP-6003،MCP-8004،MCP-8005،MCP-2001ردیف جداگانه ای در MR و فرم اعلام قیمت در نظر گرفته نشده است. لطفاً شفاف سازی کنید. پیوست 8 مد نظر قرار گیرد.
11 در خصوص Infrared Gas Detector Point Type ( IRGD/P) های مربوط به Non-Processتگ های IRGD/P-7006 IRGD/P-7005 و IRGD/P-7007 درعنوان شده است اما در دیتاشیت ردیفی برای آن عنوان نشده است و شفاف سازی کنید. پیوست 8 مد نظر قرار گیرد.
12 در خصوصToxic Gas Detector (TGD) های مربوط بهNon-Process Area تگ های TGD-7006, TGD-7005 و TGD-7007 در ANNEX عنوان شده است اما در دیتاشیت ردیفی برای آن عنوان نشده است و لطفا شفاف سازی کنید پیوست 8 مد نظر قرار گیرد.
13 در خصوص Non Process Area, Addressable, Optical, Smoke Detector (SD) های مربوط به Non Process Area تگ های SD-8023, SD8024, SD-80024 و SD-8025 و SD-8026 در Annex عنوان شده است، اما در دیتاشیت ردیفی برای آن عنوان نشده است. لطفاً شفاف‌سازی کنید. پیوست 8 مد نظر قرار گیرد.
14 در خصوصFire Alarm Control Panel در دیتاشیت عنوان شده است که ورودی های Analogمی بایست Bar Graph داشته باشند که این موضوع باعث بالا بردن تعداد رک ها و در نتیجه هزینه‌های بالا شده است آیا امکان ارائه کارت های آنالوگ بدون در نظر گرفتن Bar Graph وجود دارد ؟ مطابق دیتاشیت عمل شود.
15 درخصوص پنل های اعلام حریق درخواست کارفرما برای کارتهای آدرس پذیر به صورت Redundantاست، این در حالی است که هیچ یک از سازندگان این پنل ها ، امکان ارائه کارت آدرس پذیر به صورتRedundant را ندارند در این خصوص شفاف سازی کنید .امکان Redundancy برای این کارتها ، فقط به صورت Cold Swap وجود دارد .
16 در خصوص پنل های اعلام حریق در هر دیتاشیت، لپ تاپ به همراه نرم افزار در نظر گرفته شده است ؟آیا ملاک ۶ عدد لپ تاپ است یا به ازای هر 6 پنل یک لپ تاپ و نرم افزار کفایت می کند ؟ یک لپ تاپ کفایت میکند
17  تامین گلند تجهیزات در شهر فعالیت این پیمان است یا خیر ؟ بله
18 آیا امکان مهندسی و بهینه سازی در تعداد تجهیزات (با استفاده از استانداردها، طراحی و نرم افزارهای بروز در دنیا) وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است با توجه به ماهیت EPC پروژه نحوه کاهش هزینه ها بعد از عقد قرارداد به چه صورت خواهد بود ؟ امکان پذیر ناست
19 در بخش پنلهای FAP الزامات فنی SIL2 اشاره شده است و همچنین برخی از سیگنال ها به صورت REDUNDANT در نظر گرفته شده است. با رعایت الزامات فنی SIL2 ایا امکان ارایه تمامی سیگنال ها به صورت سینگل وجود دارد ؟ خیر
20 خواهشمند است فایل های اصلی (native) مدارکی که می بایست توسط مناقصه گر تکمیل شود، برای این شرکت ارسال شود. مانند: TCL – TBA در سایت بارگذاری شده است
21 بابت دتکتورهای گاز درخواستی، می بایست یک گاز به عنوان گاز مرجع توسط دتکتور گاز تشخیص داده می‌شود، مشخص شود. گاز استایرن و بر اساس سنجش ppm
22 لپ تاپ بابت برنامه ریزی پانل ها در فرم اعلان قیمت در نظر گرفته نشده است، اما در مدارک خواسته شده است. لذا خواهشمند است مشخص کنید در چه بخشی این قیمت باید لحاظ شود.  لحاظ شده است
23 تعداد تجهیزات درخواستی در جدول شماره ۴ Material Requestion و فرم اعلان قیمت تفاوت دارد اما مطابق جلسه شفاف سازی فرم اعلان قیمت مد نظر قرار خواهد گرفت. لطفاً تایید کنید.  فرم اعلام قیمت مورد تایید است. (پیوست 8)
24 برای تجهیزات Beam Smoke Detector خروجی 4-20mA، hard به همراه جنس بدنه Aluminium مشخص شده است که امکان پذیر ناست و این شرکت این موارد را در Deviation list منظور می کند.
25 در تجهیز EWSD، در صورتی که SIL2 تامین شود امکان تامین Display ناست. لطفاً اعلام نظر کنید. جهت یکسان سازی در Deviation لحاظ شود.
26 برای Flame Detector و Open Path Gasها امکان تامین Display و تنها دارای LED بابت گزارش وضعیت است. لطفاً اعلام نظر کنید. جهت یکسان سازی در Deviation لحاظ شود.
27 پیرو جلسه فیمابین و لیست اعلان قیمت، در خصوص تعداد EWSDها در این مرحله مطابق لیست قیمت ۴ عدد در نظر گرفته خواهد شد.  مطابق پیوست ۸
28 آیا EWSDها می بایست داخل هر کابینت را پوشش دهد و یا داخل اتاق و فضای سقف کاذب و کف کاذب کافی است؟ مطابق با نقشه Layout در پیوست
29 تجهیزات EWSD با جنس بدنه Aluminium درخواست شده است که امکان پذیر نیست. در Deviation لحاظ شود.
30 با توجه به کانونشنال بودن تجهیزات EWSD در این مناقصه قابلیت استفاده از Apic Card اشاره شده در لیست قیمت ناست و باید حذف شود. در صورت عدم نیاز حذف شود.
31 خواهشمند تعداد Duct Mountها ،Gas Detector ها و Smoke Detector ها در صورت نیاز مشخص شوند. در پیوست های مناقصه مشخص شده است.
32 برای برخی اقلام آدرس پذیر مانند MCP جنس بدنه Aluminium درخواست شده است که امکان پذیر نیست. در Deviation لحاظ شود.
33 در مدرک دیتاشیت بابت Mounting تجهیزات هم Wall mount درخواست شده است و هم Pipe Mount “2  با توجه به تفاوت قیمت تجهیزات مذکور خواهشمند است تعداد و نوع Mountingهای درخواستی مشخص شوند. مطابق دیتا شیت اعمال شود.
34 در مدرک دیتاشیت در بخش کنترل پنل‌ها، Analogue cards with LED و Numerical display و Bargraph درخواست شده است اما با توجه به اینکه کارت های ورودی Analogue دارای Bargraph و نمایشگر تنها قابلیت یک ورودی دارند تعداد آنها در پروژه زیاد خواهد بود و قیمت‌گزافی بر پروژه تحمیل خواهد کرد .لذا پیشنهاد این شرکت صرف نظر کردن از Bargraph و نمایشگر است که بتوان از کارت های 8 ورودی استفاده کرد شایان ذکر است مشخصات دتکتورهای گاز از طریق منوهای کنترل پنل به صورت کامل در دسترس هستند. مطابق دیتا شیت اعمال شود.
35 ماهیت مناقصه مشخص شود، تامین و اجرای (PC) یا تامین (P) است. ایا تامین و نصب تجهیزات جانبی بر عهده پیمانکار است؟ تامین و نصب تجهیزات جانبی بر عهده پیمانکار است و ماهیت مناقصه تامین است.
36 1) ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﯿﻬﺰﺍﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠﯽ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﺑﻪ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮔﺮدﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ است ﻣﺜﺎﻝ، ﺗﻌﺪﺍﺩ IR Gas Detector ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ Process Area، ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﯿﻤﺖ 204 ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ 228 ﻋﺪﺩ است. ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ شود ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺪﺭﮎ ﺭﺍ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ. فرم اعلان قیمت مد نظر است.
37 2) ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺎﺯﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﮓ ﮔﺎﺯﺳﻨﺞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﺯﺳﻨﺞ ﻫﺎﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺎﺯ ﺗﺎﺭﮔﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ میﺪﻫﻨﺪ ﻟﻄﻔﺄ ﯾﮏ ﮔﺎﺯ ﺗﺎﺭﮔﺖ ﺍﻋﻼﻡ شود. ﺿﻤﻨﺎ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. (سنسورهای ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺎﺯﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ) گاز استایرن و بر اساس سنجش ppm
38 3) ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ open path gas detector ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ Detection ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ detection range ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ کنید. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﺯ ﺗﺎﺭﮔﺖ ﻣﺸﺨﺺ شود.
39 4)ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺬﯾﺮ safe area ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ هستند ﻭ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﺸﺎﻥ Polycarbonate است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ Manual Call Point ﻧﺎﺣﯿﻪ Safe، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﺁﻟﻮﻣﻨﯿﻮﻡ باید Point Call Manual ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻨﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ addressable zone monitor module ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. در deviation list لحاظ شود.
40 5)ﺟﻬﺖ ﮔﺎﺯﺳﻨﺞ ﻫﺎﯼ Toxic ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  Non-Process area ﺩﺭ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ، ﺳﻨﺴﻮﺭ Semiconductor ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﮔﺎﺯﺳﻨﺠﻬﺎﯼ Toxic ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ AVL ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻨﺴﻮﺭ Electrochemical هستند. سنسورهای VOC یا PID یا الکتروشیمیایی بر اساس ppm مورد قبول است.
41 6) ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺎﺯﺳﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ شان در HVAC room ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ HVAC Room ﻭ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ Duct ها ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺼﺐ شود. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﺯﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ Remote Sensor ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ  Duct Mount Kit ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ شود، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻗﯿﻖ Duct Mount ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺸﺨﺺ شود. باید از نقشه استخراج شود.
42 7) ﺗﻌﺪﺍﺩ Smoke Detector ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺒﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﮐﺖ است ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ Remote Indicator ﺟﻬﺖ Smoke Detector ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻒ ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﮐﺎﺫﺏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ شود. بر اساس نقشه مشخص است.
43 8)ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺭﮎ  Gas & Fire System Architecture ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻧﺎﻗﺺ است ﻭ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻠﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ۷ ﻋﺪﺩ ﭘﻨﻞ ﻓﺎﯾﺮ ﺁﻻﺭﻡ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺸﺎﻥ ﺑﺎ FGS ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ شود. (ﺍرتباطات ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﻧﻮﻉ Hardwire ﻭ Modbus ﻭ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ؟)
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ System architecture  ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.
مدباس
44 9) ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﮐﺎﻧﻮﺷﻨﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺟﻬﺖ Safe Area ﻓﺎﻗﺪ SIL هستند ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ  Conventional Smoke Detector ﻭ Point Call Conventional Manual ﻭ  Conventional Beam Smoke Detector در deviation list لحاظ شود.
45 10) ﺩﺭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9.3 ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﯿﻤﺖ، ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ Special Tools & Calibration Kit ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ  EX Heat Detector ﺗﺴﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺠﻬﯿﺰ EX Heat Detector ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ  Hot Air Gun ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻟیست Special Tools ﺍﺿﺎﻓﻪ شود؟ ﺿﻤﻨﺄ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺟﻬﺖ Air Sampling ﻫﺎ ﺗﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﺖ EWSD ﻫﺎ است. مطابق پیوست 8
46 11) ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﺍﺩ Air Sampling ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻧﺪﻭﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ 4 ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﮎ MR ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ EWSD ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ Layout ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ شود ﻭ ﺩﺭ Layoutﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 4 است. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ EWSD ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ Coverage Area ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ شود ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ EWSD ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺄ Capillary Tube ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ EWSD ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. مطابق پیوست 8
47 12) ﻟﻄﻔﺄ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﮔﺎﺯ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﻫﺎﯼ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﺍﺳﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﮔﺖ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺺ شود.
48 13) ﺩﺭ ﺑﺨﺶ Non-Process ﺟﻬﺖ ﮔﺎﺯﺳﻨﺠﻬﺎ ﻏﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﺮﻭﺟﯽ 4-20mA ، ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺭﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﻨﻠﻬﺎﯼ ﻓﺎﯾﺮ ﺁﻻﺭﻡ ﻟﻮﮐﺎﻝ، ﮐﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﻄﻔﺄ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺭﻟﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ شود. رله مطابق مدرک ارایه شده در نظر گرفته شود.
49 14)جهت ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ Flame Detector ﻭ EWSD، ﺩﺭ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ Display ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ Flame Detector ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ LED هستند. ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ EWSD ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ SIL2 خواسته مدل انتخابی که SIL2 Certified است ﻓﺎﻗﺪ Display ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ LED است. در deviation list لحاظ شود.
50 15)ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ Beam Smoke Detector ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ﻭ HART Protocol ﻭ SIL2 ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در deviation list لحاظ شود.
51 16) ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ EWSD ﻭ Conventional Beam Smoke Detector ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ Power External Supply ﻭ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﺑﮏ ﺁﭖ ۲۱ﻭﻟﺖ ﻭ Box Junction هستند. ﺁﯾﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﻧﺪ؟ ﺿﻤﻨﺄ EWSD ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ VAC 110 ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻣﺪﻝ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ Vdc 24 است ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﺤﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ External Power Supply ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. باید در پیشنهاد لحاظ شود.
52 17)ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ EWSD ، ﺍﮐﺴﺴﻮﺭﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Fitting & Tube & Pipe ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ SS-316L ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ PVC ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. در deviation list لحاظ شود.
53 18)ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﺭﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺍﮐﺴﻞ ﻣﺪﺭﮎ I/O List ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺴﺖ. در مدارک پیوست ارایه شده است.
54 19) ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ  Two Years spare part ﺟﻬﺖ EWSD ﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ApicCard ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ApicCard ﮐﺎﺭﺕ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯼ EWSD ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ EWSD ﺩﺭ ﺩﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻨﺎﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﺬﻑ شود. در صورت ادرس پذیر نبودن ماژول در نظر گرفته شود.
55 20)ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼPipe 2’’ or Wall/Roof ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ شود ﮐﻪ ﺁﯾﺎ 2inchPipe kit mounting ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﺖ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻣﺎ +58 ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺳﺎﻥ ﺷﯿﺪ ﺍﺳﺘﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﯿﻞ )ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ( ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﻮﺩ.
56 21)ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ Special Tools & Calibration ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9.3 ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﺣﺮﯾﻖ ﻟﯿﺴﺖ Special Tools ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴ ﻣﺪﺭﮎ MR ﺻﻔﺤﻪ 11 ﺁﯾﺘﻢ ﻫﺎﯼ 30 ﻭ 31 ﻭ ﻭ 32 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ Set 1 ﻭ Set 2 ﻭ 2 Set ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﻄﻔﺄ ﻣﺸﺨﺺ شود ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ Set 2 ﭼﯿﺴﺖ ﺁﯾﺎ ﺩﻭ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ Process Area ﻭ Area Non-Process ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺴﺖ؟
57 22)ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ، ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ Native ﺟﻬﺖ TCL ﻭ TBA ﻭ Deviation ﻭ I/O List ارسال شود. در سایت بارگذاری شده است.