همکاران گرامی
خداوند سبحان را شاکریم که با اراده، تعهد و صداقت شما و با عشق به آبادانی و بالندگی کشور عزیزمان گامی درمسیر تولید و توسعه پایدار برمی داریم.
روز جهانی کارگر
را فرصتی مناسب می دانم تا از شما که با صبر و همت والایتان، تلاش وافر و حسن اخلاق را سرلوحه خود قرارداده اید، قدردانی نمایم.

برایتان از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامتی و بهروزی و سرافرازی دارم.

خورسند

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل