۲۴ ساعت با عملیات نصب کالورت یوتیلیتی صدف

مسیر اتصال صدف به مبین برقرار شد

پروژه ساخت و نصب کالورت پیش ساخته انتقال یوتیلیتی از شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس به پتروشیمی صدف خلیج‌فارس (به طول ۷۰ متر و عرض ۸ متر در عمق ۶ متری زمین) با وجود ترافیک سنگین ترددی در جاده شریانی F2 در طی ۱۴ شبانه روز بدون مسدودی مسیر و هیچ‌گونه آسیب به کانال آب‌های سطحی به مراحل پایانی رسید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج‌فارس، پتروشیمی صدف خلیج‌فارس علاوه بر شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس از شرکت دماوند انرژی عسلویه نیز سرویس های جانبی دریافت خواهد کرد.

ساخت و نصب کالورت (ساختار تونلی) پیش ساخته که در راستای پایداری تولید پتروشیمی صدف خلیج‌فارس دیده شده، ظرفیت دریافت سرویس‌های جانبی را از شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس فراهم می‌سازد.

24 ساعت از فعالیت ساخت و نصب کالورت پیش ساخته انتقال یوتیلیتی از شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس به پتروشیمی صدف خلیج‌فارس را اینجا ملاحظه کنید: