«مدیر سایت» شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس منصوب شد

مدیر پروژه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «عبدالرضا متولی» را به‌عنوان مدیر سایت شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «عبدالرضا متولی» آمده است:

«با توجه به توانمندی، سوابق ارزشمند و تجربیات موفق جنابعالی در اجرای پروژه های صنعت پتروشیمی، با پیشنهاد اینجانب و موافقت مدیر عامل محترم به عنوان «مدیر سایت» شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس منصوب می شوید. نظر به ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در سازمان ستادی و اجرایی سایت و همچنین سرعت بخشیدن به عملیات ساختمان، نصب و راه اندازی پروژه، مسئولیت های مربوطه به شما محول می شود.»