انتصاب مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

طی حکمی از سوی علی عسکری مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، رشید قانعی به عنوان مدیرعامل جدید پترول منصوب شد.

روشن شدن موتور دیپلماسی اقتصادی ضد تحریمی

روشن شدن موتور دیپلماسی اقتصادی ضد تحریمی/ مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: شرکت‌های برزیلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی ایران مشارکت کنند