تبریک مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در پیامی خبرنگاران را دیده‌بانانی بیدار و هوشیار دانست که در عین امید آفرینی با قلم خود بر سایه‌ها و ‏تاریکی‌ها نور می‌افکنند و شفافیت و حقیقت را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.‏

بمناسبت روز روابط عمومی

پیام تبریک مدیر عامل محترم هلدینگ خلیج فارس بمناسبت

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

پیش بینی، آماده سازی و پاسخ بحران ها "اکنون در سیستم های ایمنی و بهداشت سرمایه گذاری کنید"