مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس(سهامی خاص) برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.