نادر جداری به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس منصوب شد

با صدور حکمی نادر جداری به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس از سوی رشید قانعی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف ، به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه گذاری …