بازدید مدیر ارشد پترول از شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

آقای مهندس یونسیان مدیر ارشد پترول و همچنین نماینده مدیریت طرح های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ESBR     پتروشیمی صدف بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف، در این بازدید وضعیت اجرایی پروژه و جبهه‌های ساختمان و نصب…

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس پروژه ESBR صدف را با اهمیت و سودآور ارزیابی کرد

دستور دکتر علی عسکری برای تشکیل کمیته ویژه رفع مشکل تامین مالی پتروشیمی صدف