پیام نوروزی سال ۱۳۹۸شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

در آستانه فرا رسیدن سال نو ۱۳۹۸ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اقدام به طراحی مجله الکترونیک تحت عنوان ویژه نامه نوروزی نموده است