نوشته‌ها

سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

به روایت مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس خورسند