بازدید اصحاب رسانه عسلویه از سایت صدف

اصحاب رسانه های محلی عسلویه از سایت پتروشیمی صدف خلیج فارس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، خبرنگاران فعال در منطقه عسلویه در آستانه روز خبرنگار از سایت شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس بازدید و در نشستی خبری با حضور مدیرعامل صدف، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی پترول شرکت کردند.

در این بازدید، مدیرعامل پتروشیمی صدف خلیج فارس ضمن تشریح تازه ترین وضعیت طرح، عنوان کرد: با بهره برداری از پتروشیمی صدف خلیج فارس، علاوه بر تامین نیاز داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور، فرصت ارزآوری برای کشور نیز فراهم خواهد شد.

علی صفوی با اشاره به رکوردشکنی بخش نصب و ساختمان در تیرماه امسال و دستیابی به رقم 4.14 درصد، افزود: پروژه اکنون بالغ بر 85 درصد پیشرفت دارد و برآورد می کنیم که عملیات ساختمان و نصب آن امسال به پایان برسد و مقدمه راه اندازی فراهم شود.

پتروشیمی صدف خلیج فارس، بزرگ‌ترین مجتمع تولیدی الاستومر در کشور و منطقه است که با هدف دستیابی به تولید سالانه ۱۳۶ هزار تن لاستیک استایرین بوتادین در حال ساخت در فاز 2 منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه است.