مجمع عمومی عادی فوق العاده صدف خلیج فارس برگزار شد

انتخاب هیئت مدیره پتروشیمی صدف خلیج فارس

اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، پیرو آگهی منتشر شده مورخ 5 مهر 1402 در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ 16 مهر 1402 برگزار شد.

در راستای اجرای مفاد ماده 101 اصلاحی قانون تجارت ترکیب هیئت رئیسه مجمع متشکل از:

  1. سعید صادق پور؛ رئیس
  2. ملیحه علیفرّی؛ ناظر
  3. مهسا معتمدی؛ ناظر
  4. علی صفوی؛ منشی

بود. انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت یکی از دستورات جلسه مجمع اعلام و پس از معرفی کاندیدها، با اکثریت آرا اعضای حقوقی به شرح ذیل انتخاب شدند:

  1. شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی عام)
  2. شرکت صنایع شیمیایی پتروآرمند لردگان (سهامی خاص)
  3. شرکت سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص)
  4. شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص)
  5. شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر (سهامی خاص)