سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه صدف خلیج فارس منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «سوانا اسمعیلیان» را به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم نادر جداری خطاب به سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه آمده است: «براساس تجارب و سوابق ارزنده سرکار و به موجب این حکم، شما را به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت منصوب می نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال و با تلاش و بهره گیری از دانش شغلی و خرد جمعی در اجرای وظایف محوله زیر موفق موید باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

  • اصلاح و بازنگری ساختار واحد برنامه ریزی تهران و سایت در قالب واحد برنامه ریزی متمرکز.
  • بازدید هفتگی از سایت و کنترل بروز بودن اجرای پیشرفت کار پروژه بر اساس برنامه زمان بندی.
  • ارائه گزارشات مرتب مدیریتی و بازدید از سایت به مدیرعامل.
  • توزیع برنامه های تولید یا دستورکار به بخش ها و واحدهای مختلف.
  • تحلیل اطلاعات و نتایج پایش و اندازه گیری فرایند برنامه ریزی (احجام کاری، مشکلات پروژه، مدارک مهندسی و…)
  • ارتباط با مدیران و سرپرستان و کارشناسان بخش های مختلف در جهت ارزیابی پیشرفت کار و پیگیری مباحث تغییرات مورد نیاز.
  • شرکت در جلسات بررسی وضعیت پروژه به صورت داخلی و برون سازمانی و تنظیم صورت جلسات و پیگیری آن ها.»