افزایش سرعت توسعه صدف

گروه عکس: اجرای طرح توسعه پتروشیمی صدف خلیج فارس در تیرماه 1402 سرعت گرفت و تمام جبهه های کاری آن به صورت شبانه روزی فعال شد. این پروژه برای پیش راه اندازی در سال جاری آماده می شود. پتروشیمی صدف خلیج فارس بزرگترین تولیدکننده الاستومر در خاورمیانه است که با بهره برداری از آن ظرفیت تولید سالانه ۱۳۶ هزار تن لاستیک استایرین بوتادین جهت تأمین خوراک بازارهای داخلی و جهانی فراهم می شود.