فراخوان همکاری با سازندگان داخلی

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در 8 حوزه از سازندگان داخلی دعوت به همکاری می کند.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، در اطلاعیه واحد امور بازرگانی آمده است: شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، به منظور استفاده حداکثری از توانمندی های ساخت داخل، از تمامی سازندگان داخلی در حوزه‌های برق، ابزار دقیق و مخابرات، مکانیک، تجهیزات ایمنی، روغن، مواد شیمیایی و کاتالیست دعوت می کند که نسبت به ثبت مشخصات خود از طریق لینک ذیل اقدام نمایند:
https://portal.pgspc.ir/account/login