ضمن تبریک سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس؛ به تمامی مهندسان ایرانی، به خصوص همکاران ارجمندم در خانواده ی بزرگ پتروشیمی صدف به عنوان مجموعه‌‌ای پویا و متکی بر دانش مهندسی که از دانش‌ آموختگان رشته‌های مختلف مهندسی بهره برده و همواره کوشیده است تمامی ظرفیت‌های تخصصی در اختیار خود را برای توسعۀ صنعت پتروشیمی کشور به کار گیرد توفیق روزافزون، صحت و تندرستی و بهروزی را از خدواند منان مسئلت می‌نمایم.

خورسند