افتتاح سالن کنفرانس پتروشیمی صدف

سالن کنفرانس پتروشیمی صدف خلیج فارس با ظرفیتی بالغ بر 45 نفر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، سالن کنفرانس پتروشیمی صدف خلیج فارس در سایت شرکت واقع در فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت گشایش یافت.

تجهیز این سالن کنفرانس هوشمند در مدت کمتر از 20 روز طی روزهای پایانی سال 1401 صورت گرفت.