نگاهی به واحد 2300 و اتمام عملیات نصب تجهیزات آن؛

پیش راه اندازی قلب پتروشیمی صدف خلیج فارس

واحد 2300 پتروشیمی صدف خلیج فارس نهم آبان ماه امسال به مرحله پیش راه اندازی رسید. اتمام عملیات نصب تجهیزات این واحد و آغاز پیش راه اندازی آن، همزمان با حضور مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس و پترول در سایت پتروشیمی صدف خلیج فارس رقم خورد.

به گزارش پتروشیمی صدف خلیج فارس، واحد 2300 که یکی از اصلی ترین واحدهای پتروشیمی صدف خلیج فارس است، واحد پُلیمِریزاسیون نام دارد که قلب مجتمع صدف محسوب می شود. پتروشیمی صدف خلیج فارس شامل 12 واحد است که واحد 2300 نخستین واحد تکمیل شده از نظر نصب تجهیزات است.

پس از بهره برداری، در این واحد که ناحیه راکتورهاست، در هر ساعت 34.5 تن «آغازگر یا کاتالیرز»، «مونومر یا تک‌پار» و «امولسیفایر یا تثبیت کننده امولسیون ها» وارد می شود و طی عملیات پُلیمِریزاسیون مولکول ESBR (لاستیک استایرن بوتادین) شکل می گیرد.

پُلیمِریزاسیون (به فرانسوی: Polymérisation) یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده یا همان مونومر با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با جرم مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به وجود می‌آورند.

این واکنش شیمیایی با کمک آغازگرها و امولسیفایربه شرح ذیل رقم می خورد و مولکول استایرن بوتادین در قلب پتروشیمی صدف خلیج فارس تشکیل می شود تا برای تکمیل روند تولید محصول پتروشیمی صدف خلیج فارس وارد واحدهای مکمل مانند «مونومر ریکاوری یا همان بازیابی مونومر ها» شود: