گزارش تصویری| بازدید مقامات عسلویه از 2 طرح زیست محیطی صدف خلیج فارس

رئیس شورای تأمین و فرماندار شهرستان عسلویه و فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ از دو طرح محیط زیستی پتروشیمی صدف خلیج فارس شامل نخستین فلر زمینی و پاک کشور و مخزن پیش‌تصفیه پساب صنعتی بازدید کردند.

سیدعلی هاشمی، رئیس شورای تأمین و فرماندار شهرستان عسلویه و سردار محمدحسین بارگاهی، فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان بازدید از پتروشیمی صدف خلیج فارس بیان کردند: ما از اجرای طرح های محیط زیستی پتروشیمی صدف خلیج فارس حمایت خواهیم کرد و امیدواریم که سایر بخش های صنعت نفت و پتروشیمی نیز در جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در مناطق نفت خیز، این طرح ها را دستور کار خود قرار دهند.