رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست پتروشیمی صدف منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «رشید جشمیدی» را به‌عنوان رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «نادر جداری» خطاب به «رشید جمشیدی» آمده است:

«نظر به تجارب و سوابق ارزشمند حضرتعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت منصوب می­ شوید.

امید است با استعانت از درگاه پروردگار متعال و با بهره گیری از دانش و تجارب ارزشمند خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی، ساماندهی و ارتقاء کیفی فعالیتهای مرتبط با حوزه مذکور، گام های مؤثر و سازنده بردارید.

ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی، از زحمات و خدمات آقای مهندس مهاجری در دوره تصدی سمت فوق، قدردانی می شود.»