سرپرست شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس منصوب شد

مراسم معارفه سرپرست شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس در شرکت پترول برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، مدیرعامل پترول در حکمی «علی صفوی» را به عنوان سرپرست جدید پتروشیمی صدف خلیج‌فارس منصوب کرد.

در حکم رشید قانعی خطاب به سرپرست جدید شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند حضرتعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست پتروشیمی صدف منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی بهره گیری از تمامی ظرفیت و توانمندی‌های موجود و تعامل با اعضای محترم هیأت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت محترم در انجام امور محوله و تحقق اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.

از حضرت احدیت توفيق جنابعالی در ایفای نقش و وظایف محوله را مسئلت دارم و بدین وسیله از خدمات شایسته جناب آقای مهندس نادر جداری تقدیر و تشکر نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی می نمایم.»

گفتنی است؛ سرپرست جدید پتروشیمی صدف خلیج فارس بیش از 17 سال سابقه حضور و مدیریت در صنعت نفت را دارد و عضو هیئت مدیره پتروشیمی صدف بوده است.