جذب نیروی انسانی با اولویت بومی| بخش دوم

مدیرعامل پتروشیمی صدف خلیج فارس با اشاره به اینکه نیروی انسانی یکی از سرمایه های مهم هر شرکت است، گفت: با توجه به اینکه به مراحل پایانی پروژه صدف نزدیک می شویم، جذب نیروی انسانی با مدیریت مجموعه هلدینگ خلیج فارس و به صورت متمرکز آغاز شده و در این فرآیند، اولویت جذب با نیروی بومی است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج فارس، علی صفوی در گفتگو با تلویزیون صنعت نفت اظهار کرد: در آزمون سراسری استخدام نیروی انسانی در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس از جمله صدف، برای متقاضیان بومی ضریب قابل قبولی در نظر گرفته شده است.

این گفتگو را اینجا ببینید.