انتصاب رئیس راه‌اندازی پتروشیمی صدف‌ خلیج‌فارس

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «محمدعیسی انوشا» را به عنوان رئیس راه‌اندازی شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم علی صفوی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس خطاب به محمدعیسی انوشا آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند حضرتعالی، جنابعالی را به سمت رئیس راه‌اندازی شرکت پتروشیمی صدف‌ خلیج‌فارس منصوب می نمایم. امید است با بهره گیری از توانمندی، مهارت، دانش تخصصی ارزشمند خود و استفاده از ظرفیت های موجود، شرکت را در رسیدن به اهداف تعیین شده و تسریع در روند اجرایی عملیات راه‌اندازی یاری فرمائید. توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.»