توافق نهایی برای تأمین برق صنعتی صدف خلیج‌فارس

پتروشیمی صدف خلیج‌فارس و شرکت دماوند انرژی عسلویه در زمینه تأمین برق صنعتی صدف توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی صدف خلیج‌فارس، تأمین برق صنعتی پتروشیمی صدف خلیج‌فارس توسط شرکت دماوند انرژی عسلویه از یک ماه آینده آغاز می‌شود.پس از تعیین تکلیف خوراک صدف خلیج‌فارس، این دومین اقدام مهمی است که در ۲ ماه اخیر برای تسریع پیش راه‌اندازی واحدها انجام شده است.
برآورد می‌شود که از نیمه دوم مهرماه واحدهایی که درصد پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند، به مرور وارد سیکل پیش راه اندازی شوند. در هفته گذشته رئیس راه اندازی پتروشیمی صدف خلیج‌فارس منصوب و روند برنامه‌ریزی و فراهم سازی مقدمات پیش راه‌اندازی و راه اندازی این مجتمع آغاز شد.
در همین راستا، واحدهایی که درصد پیشرفت کمتری دارند و برای پیش راه اندازی آماده نیستند، با حداکثر توان در حال تأمین تجهیز و اجرا هستند، تا پایان عملیات ساختمان و نصب در موعد مقرر رقم بخورد.