دیدار مدیر عامل پتروشیمی صدف خلیج فارس با فرماندار و فرمانده سپاه عسلویه