مدیر بازرگانی پتروشیمی صدف منصوب شد

سرپرست شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «مریم کوه‌گیوی» را به‌عنوان مدیر بازرگانی شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «علی صفوی» خطاب به مدیر جدید بازرگانی آمده است:

«بدینوسیله با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند سرکار در حوزه بازرگانی و به موجب این حکم شما را به عنوان مدیر بازرگانی شرکت منصوب می نمایم. امید است با بهره گیری از دانش، توانمندی شغلی و استفاده از حداکثری از ظرفیت ها و امکانات موجود، شرکت را در پیشبرد اهداف تعیین شده همراهی نمائید.

انتظار می رود در جایگاه شغلی مذکور، نسبت به رعایت و انجام موارد زیر اهتمام نمائید:

-هماهنگی و وحدت رویـه با شرکت گـروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیـج فارس؛

-بهره‌گیری از شیوه‌های نویـن تجارت الکترونیک در حوزه خرید، حمل و نقل، ترخیص و امور گمرکی؛

-نظارت و پیگیری تامین و تحویل به موقع بسته‌های خریـد پروژه از پیمانکاران و… ؛

-سامـاندهی وضعیت و تجهیـز انبارهای کالا و محصول مطابق با موازین صحیح عملیات انبارداری؛

-استفاده حداکثری از توانمندی‌ها، پتانسیل انسـانی و تخصصی و ارتقـاء ارزش های اخلاقی؛

-کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت‌های واحدهای تحت امـر؛

توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند منان خواستارم.»